Araş. Gör. ONUR RAİMOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ONUR RAİMOĞLU

T: (0282) 250

M oraimoglu@nku.edu.tr

W oraimoglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Deri ve Zührevi Hastalıkları
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri